ಮುಖ ಪುಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇ-ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ

ಪ್ರಾಯೋಜಕರು

ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಕಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುಮನಸಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಕೊಣನೂರು. 98801-91322
2 ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್, ಶರಣ್ಯ ಜ್ಯೂಯಲರ್ಸ್, ಕೊಣನೂರು. 94488-63140
3 ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್.ಬಿ.ಕೆ, ಶ್ರೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಕೊಣನೂರು. 98441-29183
4 ಶ್ರೀ ಪಂಡರೀನಾಥ್, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೊರೇಟರ್ಸ್, ಕೊಣನೂರು. 94487-42379
5 ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್, ಶೃಂಗಾರ್ ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್, ಕೊಣನೂರು. 94483-92645
6 ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದ್, ವಾಸವಾಂಬ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಕೊಣನೂರು. 94491-24316
7 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ.ಬಿ.ಎಸ್, ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಕೊಣನೂರು. 94481-56357
8 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ.ಕೆ.ಎ, ಹೋಟೆಲ್ ರಾಮದರ್ಶನ್, ಕೊಣನೂರು. 94484-60658
9 ಶ್ರೀ ರಾಮಶೇಷ.ಸಿ.ಕೆ, ಟೆಕ್ನೋಲಿಂಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 94480-61754
10 ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಗ್ರಹಾರ. 99169-02227
11 ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ರಂಗನಾಥ್, ಅಗ್ರಹಾರ. 98443-73563
12 ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕೇಶವ, ಪೂಮಗಾಮೆ. 99722-22633
13 ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕಿಶೋರ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 98803-51336